RAMSTORLEKAR

.

Ram nummer 2 och 7:  Ram nummer 4 och 6:    Ram nr 288:     Aluminium:     Passepartout Yttermått (hål): 

9x13                           30x40                            10x15              10x15             9x13 (4x5)         

10x15                         40x50                            13x18              13x18             10x15 (5x7)        

11x15                         40x60                            15x20              15x20             13x18 (9x12)       

13x18                         42x59,4 A2                    18x24               18x24            15x21 (10x15)                                 

15x21 A5                    50x60                            21x29,7 A4       21x29,7 A4     18x24 (13x18) 

18x24                         50x70                            24x30              30x40             21x30 (15x20)      

20x25                         60x80                                                   40x50             24x30 (18x24)    

21x29,7 A4                 60x90 bara ram nr 4                               50x70             28x35 (20x25)       

24x30                        70x100 bara ram nr 4                                                   30x40 (20x30)     

28x35                        30x30                                                                          40x50 (30x40)                                                                           

30x40                        40x40                                                                          18x18 (12x12) bara vit och svart

29,7x42 A3                50x50                                                                           20x20 (15x15) bara vit och svart

30x45                                                                                                           25x25 (18x18) bara vit och svart

35x50                                                                                                           30x30 (20x20) bara vit och svart

40x50                                                                                                           40x40 (30x30) bara vit och svart

12x12

15x15

18x18

20x20

25x25

30x30